Wirtualna marka, czyli wszystko o domenach

Podstawą wszelkich działań promocyjnych w sieci jest własny adres internetowy. Pełni on taką samą funkcję jak nazwa firmy w świecie realnym: pozwala na identyfikację przedsiębiorstwa oraz budowanie jego spójnej strategii promocyjnej.

Adresy internetowe są unikatowe – to znaczy, że żaden nie może się powtarzać. Powód tego jest oczywisty: adres identyfikuje poszczególne strony internetowe, pozwalając komputerom na porozumiewanie się między sobą: nawiązywanie połączeń i przekazywanie danych. Konstrukcja sieci wyklucza możliwość nadania tej samej nazwy dwóm stronom – mogą być one wprawdzie podobne, ale nigdy takie same.

W rzeczywistości zagadnienie nazw internetowych jest nieco bardziej skomplikowane. Każdy serwer sieciowy (fizyczny lub wirtualny – o czym będziemy pisali dalej) posiada swój adres IP, który go identyfikuje. Adres ten jest zawsze zapisywany w postaci czterech oktetów – liczb z zakresu od 0 do 255, rozdzielonych od siebie kropkami, przy czym dwie pierwsze liczby określają obszar sieci, a dwie następne identyfikują konkretny komputer w tym obszarze. Na przykład:

– 217.74.65.68

– 217.74.65.69

Można zrobić prosty eksperyment, wpisując w okno przeglądarki powyższe adresy w postaci cyfrowej. Okazuje się, że rezultat jest taki sam, jak po wprowadzeniu znanego adresu www.interia.pl. To ostatnie oznaczenie to nazwa domenowa, która – co oczywiste – jest znacznie łatwiejsza do zapamiętania niż ciąg nic nikomu niemówiących liczb.

Internet jest siecią otwartą, w której można tworzyć nieskończenie wiele serwisów www. Ale – jak już ustaliliśmy – otwarta nie znaczy nieuporządkowana: każdy serwis musi mieć własny, unikalny adres, w przeciwnym wypadku nie mógłby zaistnieć w sieci. Rejestracją nazw serwisów internetowych zajmują się wyspecjalizowane instytucje, w Polsce jest to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, www.nask.pl. NASK zarządza rejestrem nazw tworzonych w obrębie domeny .pl – czyli wszystkimi nazwami typu jakasdomena.pl. Prowadzi też rejestr większości polskich domen funkcjonalnych (jak np. com.pl, org.pl) oraz domeny regionalne (np. warszawa.pl). Więcej informacji na ten temat oraz formularze rejestracyjne można znaleźć na stronie internetowej NASK poświęconej domenom: www.dns.pl.

Bez kategorii