Promocja w internecie – kontynuacja

W trakcie pracy nad książką natrafiałem wielokrotnie na zagadnienia, które w polskiej literaturze przedmiotu nie zostały jeszcze dokładnie omówione. Sprawą dyskusyjną stanie się zapewne proponowany układ sieciowej kompozycji promocyjnej (e-promotion mix), do której włączyłem osiem elementów: stronę www (traktowaną w książce jako oś innych działań promocyjnych), promocję w katalogach i wyszukiwarkach, sieciowe PR, reklamę na stronach www, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, pocztę elektroniczną oraz przekaz niefor malny. Działania te zostały podzielone na dwie grupy: budowanie obecności firmy w sieci (do tej grupy zakwalifikowałem tworzenie stron www i działania public relations wraz z promocją w katalogach i wyszukiwarkach) oraz wirtualne programy promocyjne (obejmujące pozostałe działania promocyjne w Internecie).

Pojęcie reklamy w Internecie świadomie zawęziłem do reklamy na stronach www, pozostałe działania reklamowe zostały wspomniane przy okazji omawiania innych narzędzi promocyjnych. Z marketingu bezpośredniego wyodrębniłem natomiast pocztę elektroniczną – z uwagi na powszechność jej stosowania i istotną funkcję w promocji.

Bardzo trudna okazała się kwestia zbudowania przejrzystego aparatu pojęciowego, który byłby zrozumiały zarówno dla profesjonalistów, jak i osób poznających dopiero zagadnienia związane z promocją w sieci. Tam, gdzie było to możliwe, stosowałem polską terminologię: dlatego też marketing mix został przetłumaczony jako kompozycja marketingowa, a promotion mix jako kompozycja promocyjna. Sądzę, że te właśnie tłumaczenia angielskich terminów bardzo dokładnie oddają ich znaczenie. Ponieważ jednak jestem zdania, że terminy te potrzebują czasu, by na dobre zagościły w języku polskim, podawałem przy nich angielskie odpowiedniki, ułatwiające przyswajanie tekstu przez osoby przyzwyczajone do oryginalnej terminologii.

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim tym, bez których ta książka nigdy by nie powstała – przede wszystkim mojej żonie, której uwagi i rady były naprawdę bezcenne. Specjalne podziękowania należą się także pracownikom i współpracownikom Oficyny Ekonomicznej za ich pomoc w opracowaniu ostatecznego kształtu książki.

Bez kategorii