Internetowa kompozycja promocyjna

Internetowa kompozycja promocyjna różni się nieco od tradycyjnej – brakuje w niej sprzedaży osobistej, a w miejsce opakowania pojawia się sieciowa wizytówka firmy, czyli strona www. Tak więc w jej skład wchodzi osiem elementów:

Strona firmowa – oś sieciowych działań promocyjnych: jej adres jest de facto wirtualną marką przedsiębiorstwa. Promocja w katalogach i wyszukiwarkach – prowadzona w większości wypadków bezpłatnie: odpowiednik publicity. Obecność w innych serwisach – służy do kreowania pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów: odpowiednik public relations.

Poczta elektroniczna – będąca wprawdzie narzędziem marketingu bezpośredniego, ale wykorzystywana w promocji na tyle często, że wymaga zupełnie osobnego potraktowania. Reklama na www – umieszczanie płatnych przekazów na stronach internetowych.

E-marketing bezpośredni – docieranie z przekazem reklamowym do odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też innych form zindywidualizowanego przekazu: personalizacje stron, katalogi i wirtualne sklepy.

Sieciowa promocja sprzedaży – działania mające na celu bezpośrednie pobudzenie sprzedaży, jak konkursy, bezpłatne próbki, demonstracje, promocje wspólne, kuponowe itp. Przekaz nieformalny – szczególnie istotny ze względu na specyfikę działania Internetu, w tym przede wszystkim szybkość komunikacji oraz różnorodność form przekazu informacji: przykładem może być marketing wirusowy: odpowiednik word of mouth w tradycyjnej kompozycji promocyjnej (promotion mix).

Bez kategorii