E-marketing bezpośredni i przekaz nieformalny

Działania w dziedzinie marketingu bezpośredniego ograniczają się w analizowanym przykładzie do wykorzystania poczty elektronicznej. Przygotowanie mailingu obejmuje: wybór listy, która będzie przedmiotem działań (w przykładzie wykorzystywana jest własna lista klientów oraz lista zewnętrzna – najlepiej lista mailingowa serwisu informacyjnego przeznaczonego dla księgowych), oraz stworzenie przekazu, który będzie rozsyłany pocztą elektroniczną. Dobrze jest przygotować dwa warianty komunikatu: większą informację, która będzie rozsyłana do własnych klientów, oraz krótką stopkę reklamową, która zostanie dołączona do biuletynu e-mailowego wybranego serwisu informacyjnego.

Promocja sprzedaży. W ramach promocji sprzedaży analizowane przedsiębiorstwo przygotuje wersję demonstracyjną programu, którą będzie można pobrać z firmowej strony www. Etap przygotowania będzie obejmował opracowanie wersji demo oraz narzędzi umożliwiających jej pobranie z serwisu (w tym m.in. przygotowanie ankiety dla zainteresowanych użytkowników).

Przekaz nieformalny. Efekt przekazu nieformalnego będzie wywoływany dzięki wykorzystaniu pozostałych elementów kompozycji promocyjnej, w szczególności dzięki promocji sprzedaży, sponsoringowi i działaniom reklamowym – tak więc na etapie programowania nie trzeba pracować nad przygotowaniem tego narzędzia.

Określanie szczegółowych parametrów kampanii. Etap określania parametrów kampanii obejmuje zarówno planowanie czasu wykorzystywania poszczególnych elementów promocyjnych (timing), jak i dobór mediów (mediaplan)rzygotowuje się przeważnie dwa programy: kampanii promocyjnej (analiza czasu trwania wszystkich elementów kompozycji pro- mocyjnej, włącznie z reklamą) oraz osobno kampanii reklamowej (analiza planowanych działań reklamowych, z uwzględnieniem mediaplanu).

Aby zilustrować proces planowania parametrów kampanii, wrócimy do analizowanego wcześniej przykładu producenta oprogramowania [email protected] Dla wygody program promocji jest rozpisany w macierzy, w której na osi poziomej przedstawia się czas trwania kampanii (w tygodniach), na pionowej natomiast stosowane narzędzia lub poszczególne formy promocji (por. ilustracja 4.2).

Bez kategorii