Dobór sposobów komunikacji (promotion mix)

Kolejnym etapem planowania jest wybór odpowiednich – dla danego rodzaju przekazu, typu odbiorcy i założonego celu – narzędzi komunikacji promocyjnej, czyli dobór tak zwanej kompozycji promocyjnej (promotion mix). Jak wspomnieliśmy w pierwszym rozdziale, mamy tu do wyboru osiem narzędzi, są to: strona firmowa, reklama na www, promocja w katalogach i wyszukiwarkach, sieciowe public relations, poczta elektroniczna, pozostałe narzędzia e-marke- tingu bezpośredniego, sieciowa promocja sprzedaży oraz działania stymulujące przekaz nieformalny.

Bez kategorii