Podział promocji ze względu na adresata

Promocja szeroka jest kierowana do jak największej liczby osób – dlatego też jest nazywana kampanią zasięgową. Idealnie do tego celu nadają się reklamy na największych portalach lub w sieciach reklamowych, wykupywane według modelu ROS (run on site – losowe wyświetlanie na wszystkich stronach, bez zdefi- niowania zakresu stron, na których emitowana jest reklama: tego typu zamówienia reklamowe są zwykle tańsze od targetowanych, czyli skierowanych do konkretnych grup odbiorców). Działania te są uzupełniane szeroką akcją mai- lingową oraz promocjami w wyszukiwarkach i katalogach: dodatkowym wsparciem może być intensywne rozsyłanie informacji prasowych do witryn informacyjnych. Kampanie zasięgowe są często łączone z promocjami prowadzonymi poza siecią.

Bez kategorii