Daily Archives 5 listopada 2015

Marketing zróżnicowany i marketing kierowany

Masowe podejście do klienta. Masowe podejście do klienta zakłada oferowanie tej samej kompozycji marketingowej (marketing mix) wszystkim potencjalnym nabywcom. W takim wypadku działania promocyjne będą zakładały docieranie z tym samym komunikatem do jak największej liczby odbiorców, a prowadzone kampanie będą miały charakter zasięgowy. Tego typu promocje w sieci mogą prowadzić wyłącznie portale horyzontalne: ich celem jest uzyskanie jak największego udziału w rynku internetowym (co nie wyklucza prowadzenia przez nie kampanii ukierunkowanych na konkretnego odbiorcę).

Bez kategorii

Określenie budżetu promocyjnego

Ważnym etapem planowania kampanii promocyjnych jest określenie budżetu – robi się to zazwyczaj przed doborem elementów kompozycji promocyjnej (promotion mix), choć w wielu publikacjach jest mowa o odwrotnej kolejności. Z praktyki wynika jednak, że w trakcie planowania najpierw określa się wielkość budżetu, dopiero później następuje – na tej podstawie – dobór sposobów komunikacji. Oczywiście po dokładnym określeniu parametrów kampanii należy zrewidować założony budżet, dokonując w nim koniecznych korekt lub przesunięć.

Bez kategorii