Daily Archives 16 listopada 2015

Opis strony

Opis powinien w sposób zwięzły i jednoznaczny charakteryzować daną stronę. Nie powinien być zbyt długi, przy czym różne serwisy mają tu różne wymagania. Na przykład Wirtualna Polska wymaga opisu nie dłuższego niż 255 znaków. Interia – 1000 znaków (wraz ze spacjami).

Bez kategorii

Promocja w internecie

Rewolucja internetowa, której byliśmy świadkami na przełomie XX i XXI wieku, wprowadziła na dobre Internet do przedsiębiorstw, stwarzając jednocześnie firmom możliwość wykorzystania sieci w celu zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Działania promocyjne w Internecie stały się częścią nowoczesnych programów marketingowych, wchodząc tym samym do zestawu obowiązkowych tematów omawianych na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Bez kategorii

Istota i znaczenie procesu segmentacji

Zagadnienie segmentacji jest bardzo rozległe i znacznie wykracza poza tematykę tej książki, czyli skuteczną promocję – łączy się raczej z szeroko pojętymi przygotowaniami działań marketingowych. Jest ono jednak na tyle istotne w procesie planowania, że jego pominięcie uniemożliwiłoby pełne przedstawienie spójnego programu promocji w Internecie. Przy omawianiu poszczególnych koncepcji i etapów segmentacji staraliśmy się przedstawiać ich oddziaływanie na politykę promocyjną przedsiębiorstwa.

Bez kategorii

Promocja postrzegana przez konsumenta

Z innego badania użytkowników Internetu – przeprowadzonego przez krakowską Akademię Ekonomiczną w 2000 roku (badanie.ae.krakow.pl) -?”wynika, że mniej lub bardziej pozytywny stosunek do reklamy w sieci ma 45,8 proc. respondentów, kolejne 40,1 proc. deklaruje stosunek obojętny! To dobra wiadomość dla firm wykorzystujących sieć w celach promocyjnycE7 oznacza bowiem, że internauci godzą się na ich działalność komercyjną, z czego wynika potencjalnie wyższa akceptacja i skuteczność przekazu (zob. tabela 1.3).

Bez kategorii