Istota i znaczenie procesu segmentacji

Zagadnienie segmentacji jest bardzo rozległe i znacznie wykracza poza tematykę tej książki, czyli skuteczną promocję – łączy się raczej z szeroko pojętymi przygotowaniami działań marketingowych. Jest ono jednak na tyle istotne w procesie planowania, że jego pominięcie uniemożliwiłoby pełne przedstawienie spójnego programu promocji w Internecie. Przy omawianiu poszczególnych koncepcji i etapów segmentacji staraliśmy się przedstawiać ich oddziaływanie na politykę promocyjną przedsiębiorstwa.

Współcześnie działająca firma nie może traktować rynku jako jednolitego tworu, pozbawionego jakichkolwiek cech charakterystycznych – przeciwnie, musi wiedzieć, że jej obecni i potencjalni klienci są pod wieloma względami zróżnicowani. Stąd też wypływa postulat starannego przygotowania wszelkich działań marketingowych, w tym także promocyjnych, które zawsze są kierowane do określonego odbiorcy. Aby operacje te były sprawne i skuteczne, konieczne jest dokładne poznanie rynku i wybór działań dopasowanych do jego charakteru.

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na działania w sieci, ma do wyboru kilka strategii: masowe podejście do klienta, marketing zróżnicowany, marketing kierowany oraz marketing zindywidualizowany.

Bez kategorii