Promocja w internecie

Rewolucja internetowa, której byliśmy świadkami na przełomie XX i XXI wieku, wprowadziła na dobre Internet do przedsiębiorstw, stwarzając jednocześnie firmom możliwość wykorzystania sieci w celu zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Działania promocyjne w Internecie stały się częścią nowoczesnych programów marketingowych, wchodząc tym samym do zestawu obowiązkowych tematów omawianych na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni.

Niniejsza książka jest próbą uporządkowania zagadnień związanych z promocją w Internecie. Stanowi uzupełnienie pozycji dostępnych na rynku, a poświęconych działaniom promocyjnym w ogóle. Został w niej przedstawiony w miarę spójny wykład podstaw promocji internetowej, któremu towarzyszą praktyczne porady i przykłady. Dlatego też książka jest adresowana zarówno do studentów czy osób pragnących poznać teoretyczne podstawy promocji w sieci, jak i do praktyków, którzy będą wykorzystywali zawarte tu wskazówki i przykłady w swojej pracy zawodowej.

Ponieważ głównym założonym przeze mnie celem było uporządkowanie i usystematyzowanie zagadnień związanych z realizacją programów promocyjnych w Internecie, szczególny nacisk położyłem na spójną koncepcję i układ książki. Kolejno zostały więc omówione cztery etapy programu promocji w Internecie: (1) badanie rynku i planowanie działań, (2) tworzenie podstaw obecności firmy w sieci, (3) wirtualne programy promocyjne i wreszcie (4) działania kontrolne badające rezultaty promocji.

Bez kategorii