E-marketing bezpośredni i przekaz nieformalny

Działania w dziedzinie marketingu bezpośredniego ograniczają się w analizowanym przykładzie do wykorzystania poczty elektronicznej. Przygotowanie mailingu obejmuje: wybór listy, która będzie przedmiotem działań (w przykładzie wykorzystywana jest własna lista klientów oraz lista zewnętrzna – najlepiej lista mailingowa serwisu informacyjnego przeznaczonego dla księgowych), oraz stworzenie przekazu, który będzie rozsyłany pocztą elektroniczną. Dobrze jest przygotować dwa warianty komunikatu: większą informację, która będzie rozsyłana do własnych klientów, oraz krótką stopkę reklamową, która zostanie dołączona do biuletynu e-mailowego wybranego serwisu informacyjnego.

Bez kategorii