Daily Archives 12 listopada 2015

Serwis interaktywny: komunikacja z odbiorcami cz. II

Tematyczna lista dyskusyjna. Lista dyskusyjna jest pod wieloma względami podobna do mechanizmu komentarzy – tyle że nie są tu publikowane opinie na temat danego artykułu, ale komentarze dotyczące wybranych zagadnień, zaproponowanych przez administratora systemu lub samych użytkowników. Lista taka jest prezentowana na osobnej stronie, na której znajdują się odnośniki umożliwiające dodanie nowego tematu do dyskusji, dodanie swojej opinii na określony temat lub odniesienie się do komentarza innej osoby. Tematyczna lista dyskusyjna może być administrowana lub nie – często zdarzają się listy bez moderatora (w takim jednak wypadku administrator może usunąć wpis niedotyczący dyskusji lub obrażający jej uczestników).

Bez kategorii

Promocja w sieci: spojrzenie przedsiębiorstw i internautów

Stosunek przedsiębiorstw (czyli podmiotów zlecających kampanie promocyjne) i internautów do promocji w sieci jest zwykle skrajnie różny. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa traktują Internet jako źródło potencjalnych zysków, inter- nauci natomiast są poddani oddziaływaniu narzędzi promocyjnych i to coraz częściej niezależnie od tego, czy sobie tego życzą, czy nie. Tę polaryzację poglądów potwierdzają badania Forrester Research: okazuje się, że najczęściej wybierane przez reklamodawców banery charakteryzują się skutecznością (w skali 1-5) na poziomiej2,8 pkjTpodczas gdy na przykład niedoceniane przesyłki e-mail typu opt-in (internauta zgodził się na ich otrzymywanie) wykazują (3,5-punktową skutecznośóZagadnienie odmiennego postrzegania promocji przez reklamodawcę i adresata reklamy jest bardzo interesujące – warto przyjrzeć się mu bliżej, nim przystąpimy do właściwego planowania kampanii promocyjnych.

Bez kategorii