Etykieta – co to jest i dlaczego potrzebna?

Niezależnie od opakowania produkty mogą być opatrzone jeszcze etykietą. W odniesieniu do niektórych produktów żywnościowych czy farmaceutycznych stosowanie etykiety z określonym zakresem informacji jest wymuszone odpowiednimi przepisami prawnymi.

Etykiety dzieli się na zwykłe (w postaci małych arkusików), banderolowe i konikowe (nakładane na otwór opakowania). Ze względu na sposób mocowania wyróżnia się etykiety przyklejane, zgrzewane, przyszywane (zwane też metkami), przywiązywane i nakładane. Etykieta pełni wiele funkcji:

– identyfikuje produkt,

– określa gatunek produktu (gradacja produktu),

– opisuje produkt,

– promuje produkt.

– Funkcja identyfikacji sprowadza się do określenia samego produktu albo jego marki.

– Jeśli produkty są oferowane w większym wyborze, etykieta określa gatunek produktu.

– Opis produktu obejmuje następujące informacje:

– kto wyprodukował,

– gdzie produkt został wytworzony,

– kiedy został wyprodukowany,

– składniki produktu,

– jakie jest jego przeznaczenie,

– jak należy bezpiecznie użytkować produkt.

Funkcję promocyjną etykiety spełnia efektowny projekt graficzny. Przy wprowadzaniu produktu do obrotu należy się zorientować, czy zostały dopełnione wymagania prawne związane z przygotowaniem odpowiedniej etykiety.

Etykieta i opakowanie są środkami reklamy – ich znaczenie reklamowe polega nie tylko na informowaniu nabywcy, lecz – przede wszystkim – na sugestywnym ukazaniu własności produktu i oddziaływaniu estetycznym na nabywcę. Etykieta powinna przyciągać wzrok nabywców i być łatwa do zapamiętania. Pomocne w tym są właściwy dobór kolorów oraz prosty układ graficzny.

Bez kategorii