Serwis interaktywny: komunikacja z odbiorcami cz. II

Tematyczna lista dyskusyjna. Lista dyskusyjna jest pod wieloma względami podobna do mechanizmu komentarzy – tyle że nie są tu publikowane opinie na temat danego artykułu, ale komentarze dotyczące wybranych zagadnień, zaproponowanych przez administratora systemu lub samych użytkowników. Lista taka jest prezentowana na osobnej stronie, na której znajdują się odnośniki umożliwiające dodanie nowego tematu do dyskusji, dodanie swojej opinii na określony temat lub odniesienie się do komentarza innej osoby. Tematyczna lista dyskusyjna może być administrowana lub nie – często zdarzają się listy bez moderatora (w takim jednak wypadku administrator może usunąć wpis niedotyczący dyskusji lub obrażający jej uczestników).

Firmowy chat-room. W wypadku chat-roomu internauci nie wysyłają informacji na serwer, ale mają możliwość wzięcia udziału w dyskusji toczącej się on-line. Rozwiązania takiego nie można polecić każdej firmie – zwróćmy uwagę na fakt, że chat-room wymaga dość dużej popularności serwisu i prezentowanych w nim zagadnień. Dlate- go też rozwiązanie to, stosowane z powodzeniem przez największe portale, w wypadku serwisu firmowego lub mniejszej witryny informacyjnej kończy się przeważnie całkowitym niepowodzeniem. Po co umieszczać na serwerze chat-room, skoro 99 proc. wejść będzie kończyło się komunikatem w stylu: jesteś jedynym gościem naszego pokoju, poczekaj chwilę lub zajrzyj tu później.

Możliwość oceny tekstu. Możliwość oceny danego tekstu jest bardzo prostym, ale nieco archaicznym już mechanizmem. Odwiedzający stronę www może zagłosować, oceniając ją na przykład w skali od 1 do 10, przy czym średnia ocen jest prezentowana na stronie. O wiele lepszym mechanizmem wydaje się system komentarzy, który umożliwia przekazywanie znacznie bogatszych informacji niż średnia arytmetyczna ze zbioru niewiele mówiących, subiektywnych ocen liczbowych. Rozwinięciem systemu ocen, o wiele częściej stosowanym obecnie przez witryny, są wirtualne glosowania.

Wirtualne glosowanie. Wirtualne głosowanie to mechanizm, który umożliwia internautom wyrażanie opinii na wybrane tematy. Jest to niewielka ramka zawierająca pytanie oraz zestaw możliwych odpowiedzi do wyboru. Głosowanie polega na kliknięciu w wybraną opcję lub zaznaczeniu odpowiedzi i naciśnięciu przycisku „głosuj”. Wzięcie udziału w głosowaniu powoduje automatyczne wyświetlenie wyników, przy czym niektóre serwisy pokazują rozkład procentowy odpowiedzi, inne dołączają do tego również informację o liczbie głosujących. Aby zapewnić sobie odpowiednio dużą frekwencję, warto zadawać pytania dotyczące aktualnych wydarzeń lub związane z kontrowersyjnymi tematami. W wypadku serwisów firmowych często występują głosowania dotyczące atrakcyjności witryny.

Bez kategorii