Promocja w sieci: spojrzenie przedsiębiorstw i internautów

Stosunek przedsiębiorstw (czyli podmiotów zlecających kampanie promocyjne) i internautów do promocji w sieci jest zwykle skrajnie różny. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa traktują Internet jako źródło potencjalnych zysków, inter- nauci natomiast są poddani oddziaływaniu narzędzi promocyjnych i to coraz częściej niezależnie od tego, czy sobie tego życzą, czy nie. Tę polaryzację poglądów potwierdzają badania Forrester Research: okazuje się, że najczęściej wybierane przez reklamodawców banery charakteryzują się skutecznością (w skali 1-5) na poziomiej2,8 pkjTpodczas gdy na przykład niedoceniane przesyłki e-mail typu opt-in (internauta zgodził się na ich otrzymywanie) wykazują (3,5-punktową skutecznośóZagadnienie odmiennego postrzegania promocji przez reklamodawcę i adresata reklamy jest bardzo interesujące – warto przyjrzeć się mu bliżej, nim przystąpimy do właściwego planowania kampanii promocyjnych.

Promocja widziana z perspektywy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują w kampaniach promocyjnych reklamę typu banerowego (standardowe banery, przyciski reklamowe, skyscrapery itd.) – tak wynika z badania przeprowadzonego jesienią 2001 roku przez krakowską Akademię Ekonomiczną (badanie.ae.krakow.pl). Sporą popularnością cieszy się również mailing. W tabeli 1.1 zamieściliśmy preferowane przez firmy formy promocji.

Jabela 1.1. Wykorzystań le narzędzi promocji Internetowej przez firmy narzędzie odsetek odpowiedzi reklama banerowa 71,6 mailing 60,1 stopki w listach elektronicznych (e-mail) 25,5 biuletyn e-mailowy (newsletter) 25,1 wyskakujące okienka typu pop-up 14,8 pocztowe listy dyskusyjne 14,8 grupy Usenet 11,5 fora dyskusyjne na www 9,9 reklama typu interstitial 3,3

Ocena skuteczności wybranych form promocji w Internecie przez firmy bardzo skuteczne raczej skuteczne średnio skuteczne raczej nieskuteczne bardzo nieskuteczne firmowe witryny www 20,8 42,9 29,7 6,4 0,2 witryny www produktów 20,5 43,2 28,9 6,7 0,7 biuletyn informacyjny 12,1 41,9 36,6 7,0 2,3 mailing 8,9 28,0 31,2 24,9 7,1 grupy Usenet 7,4 25,5 36,1 24,5 6,5 reklama banerowa 6,0 19,8 44,8 24,2 5,2 reklama typu interstitial 7,9 15,8 45,3 23,7 7,2 fora dyskusyjne na stronach www 5,5 18,2 42,3 27,3 6,8 listy dyskusyjne 3,0 22,8 39,7 27,8 6,8 reklama typu pop-up 3,3 21,4 33,3 24,3 17,6 stopki reklamowe 2,1 13,0 33,2 38,7 13,0

Równocześnie za najbardziej skuteczną formę reklamy internetowej respondenci uznali firmowe witryny www, w dalszej kolejności witryny sieciowe produktów oraz działania z wykorzystaniem poczty elektronicznej (biuletyn informacyjny oraz mailing).

Bez kategorii