Podział promocji ze względu na adresata

Promocja szeroka jest kierowana do jak największej liczby osób – dlatego też jest nazywana kampanią zasięgową. Idealnie do tego celu nadają się reklamy na największych portalach lub w sieciach reklamowych, wykupywane według modelu ROS (run on site – losowe wyświetlanie na wszystkich stronach, bez zdefi- niowania zakresu stron, na których emitowana jest reklama: tego typu zamówienia reklamowe są zwykle tańsze od targetowanych, czyli skierowanych do konkretnych grup odbiorców). Działania te są uzupełniane szeroką akcją mai- lingową oraz promocjami w wyszukiwarkach i katalogach: dodatkowym wsparciem może być intensywne rozsyłanie informacji prasowych do witryn informacyjnych. Kampanie zasięgowe są często łączone z promocjami prowadzonymi poza siecią.

Promocja wąska (targetowana) ma na celu spowodowanie dotarcia komunikatów promocyjnych do określonej, wcześniej zdefiniowanej i dokładnie opisanej grupy odbiorców. Wykorzystywane są tutaj reklamy emitowane na stronach tematycznych oraz w serwisach niszowych, oglądanych przez interesującą reklamodawcę grupę docelową. Kampania reklamowa wspierana jest zwykle precyzyjnie kierowanym mailingiem lub innymi środkami z zakresu marketingu bezpośredniego: pojawiają się tu także instrumenty promocji sprzedaży – ale tylko w wypadku, gdy kampania targetowana ma równocześnie na celu skłonienie odbiorcy do określonego działania. Stosowane są również – lecz w bardziej ograniczonym stopniu – działania public relations, w tym przede wszystkim rozsyłanie komunikatów do witryn tematycznych. Często pojawiają się też działania o charakterze sponsoringu (pod warunkiem jednak, że promocja jest nie tylko targetowana, ale także choćby w niewielkim stopniu ukierunkowana na podniesienie znajomości marki).

Bez kategorii