Produkty zaopatrzeniowe

Jeśli firma przeżywa trudności finansowe i ogranicza koszty, przede wszystkim eliminuje wydatki związane z zakupem produktów zaopatrzeniowych. Produkty zaopatrzeniowe dzieli się na:

– produkty utrzymania ciągłości procesów wytwórczych, jak np. energia, olej napędowy, papier maszynowy:

– produkty dodatkowe (wspierające proces produkcji), jak np, farby, żarówki, sprzęt do utrzymywania czystości:

– części zamienne, jak np. łożyska, paski klinowe, filtry.

Najważniejsze produkty zaopatrzeniowe, niezbędne do utrzymania ciągłości procesów wytwórczych, są nabywane na podstawie umów długoterminowych, negocjowanych często z udziałem przedstawicieli ścisłego zarządu firmy. Produkty te (np. olej napędowy) są kupowane często w dużych ilościach i dostarczane w uzgodnionych terminach.

Produkty dodatkowe są nabywane głównie przez agentów i służby zaopatrzeniowe. Są to niewielkie wydatki jednostkowe, obejmujące wiele różnorodnych pozycji. Popyt jest mało elastyczny, a wobec dużej konkurencji dostawców wybiera się te firmy, które oferują szeroki asortyment produktów z tej grupy.

Podobnie dzieje się na rynku części zamiennych, na którym popyt jest jeszcze mniej elastyczny względem cen.

Bez kategorii