Produkty wyposażenia dodatkowego

Są to zatem faksy, kserokopiarki, maszyny do pisania, wiertarki ręczne i inne narzędzia przenośne. Niższa cena tych urządzeń oraz krótszy żywot powodują, że proces zakupu jest mniej złożony. Decyzje związane z nabyciem są podejmowane na średnich szczeblach zarządzania, często bez udziału ścisłego zarządu firmy, najczęściej bezpośrednio przez działy zaopatrzenia lub agentów zaopatrzeniowych. W niektórych wypadkach bezpośredni zakup urządzeń jest zastępowany umową leasingową lub umową dzierżawy.

Produkty wyposażenia dodatkowego są bardziej standardowe niż dobra inwestycyjne. Popyt globalny na tym rynku jest większy, jak również większa jest liczba nabywców. Klienci należą do różnych branż i gałęzi i są znacznie bardziej rozproszeni terytorialnie.

Duże rozmiary rynku, standaryzacja urządzeń oraz niższe ceny jednostkowe powodują, że rynek produktów wyposażenia dodatkowego jest bardziej konkurencyjny od rynku dóbr inwestycyjnych. Przy dużej liczbie konkurentów nabywcy mogą szukać najbardziej dla siebie korzystnej oferty niezależnie od tego, że popyt na tym rynku jest mało elastyczny względem cen.

Istnienie dużej liczby różnych segmentów nabywców oraz konkurencja na rynku powodują, że niezbędne jest stosowanie odpowiedniej kompozycji elementów marketingu-mix w odniesieniu do poszczególnych rynków.

Produkty z tej grupy są mniej skomplikowane, a zatem mniejsze są możliwości świadczenia usług związanych z ich zainstalowaniem czy użytkowaniem. Istotne dla nabywcy mogą być różnorodne usługi dodatkowe, np. doradztwo w zakresie urządzenia biura czy usługi dekoracyjne.

Bez kategorii