Najbardziej znane mechanizmy wyszukiwawcze

Najważniejsze światowe mechanizmy wyszukiwawcze, które są używane przez największe, w tym także polskie, portale, to Altavista i Google. Z kolei najbardziej znanym niezależnym i całkowicie polskim mechanizmem wyszukiwaw-

Altavista jest najbardziej znaną na świecie wyszukiwarką, z jej zasobów korzysta wiele serwisów. 0 popularności Altavisty najlepiej świadczy fakt, że obsługuje ona kilkadziesiąt milionów zapytań dziennie, równocześnie posiada największą na świecie bazę zindeksowanych stron.

Warto więc zapoznać się z najważniejszymi zasadami indeksowania stron przez wyszukiwarkę Altavista (bieżące wskazówki można zawsze znaleźć na angielskojęzycznej stronie www.altavista.com).

W wypadku „ręcznego” dodawania adresu URL do kolejki stron oczekujących na rejestrację można jednorazowo podać do pięciu różnych adresów (uwaga: w wypadku stron statycznych – w formacie html – wystarczy podać jedynie adres strony głównej, robot sam zindeksuje podstrony).

Oczekiwanie na zindeksowanie strony trwa zwykle od 4 do 6 tygodni. Strony, które nie zgłaszają się (robot otrzymał na swoje zapytanie rezultat w postaci błędu 404 – nie znaleziono strony), są usuwane z bazy.

Zgłoszenie strony do zindeksowania nie gwarantuje dodania jej do bazy. Istnieje możliwość szybkiej rejestracji -Express Inclusion, która gwarantuje zindeksowanie strony w ciągu dwóch dni (szerzej na ten temat w podrozdziale poświęconym płatnym formom prezentacji w wyszukiwarkach).

Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą przygotować stronę pod kątem jej indeksowania przez oprogramowanie Altavista i pod kątem późniejszego pozycjonowania. Uwaga na znaczniki, szczególnie tytuł oraz opis strony. Jeżeli strona nie będzie miała tytułu, Altavista wyświetli ją w wynikach wyszukiwania pod domyślnym linkiem No Title (strona bez tytułu), który nie wygląda zbyt profesjonalnie. Jeżeli natomiast autor serwisu zapomni o znaczniku description (opis strony), Altavista użyje jako opisu pierwszych kilku słów zawartych na stronie.

Należy używać słów kluczowych – powinny się pojawiać zarówno w znacznikach (tytuł i opis strony, słowa kluczowe), jak i w pierwszym akapicie na stronie. Znacznik keywords (słowa kluczowe) należy właściwie wykorzystać, podając w nim między innymi możliwe synonimy słów kluczowych lub wyrazy bliskoznaczne (które mogą być użyte przez internautów podczas przeszukiwania sieci).

Każda strona na serwerze powinna mieć w tytule i opisie słowa kluczowe, które umożliwią jej późniejsze pozycjonowanie w wynikach prezentowanych przez wyszukiwarkę. Strona główna powinna odnosić do najważniejszych podstron. Obowiązuje „reguła trzech kliknięć” – przejście pomiędzy dowolnymi stronami w ser- wisie powinno być możliwe dzięki dwóm, maksymalnie trzem kliknięciom (nie należy więc niepotrzebnie mnożyć stron nawigacyjnych, bo wówczas wyszukiwarka nie będzie głębiej indeksować serwisu!).

Najważniejsze informacje należy umieszczać na początku strony. Altavista stosuje bardzo proste kryterium: im bliżej początku strony znajduje się dana treść, tym wyżej jest oceniana w rankingu.

Bez kategorii