Tytuł strony

Tytuł znajduje się w nagłówku strony i jest widoczny w górnym pasku przeglądarki. W składni html wygląda to tak: Tutaj znajduje się tytuł strony. Z analizy dostępnych informacji na temat metod działania wyszukiwarek wynika, że tytuł jest jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę przy sporządzaniu rankingu stron.

Tytuł strony nie powinien być zbyt długi, optymalna długość to zaledwie 5-7 wyrazów. Może się zdarzyć, że automat obetnie nasz tytuł do preferowanych przez siebie rozmiarów, tak więc najważniejsze elementy trzeba umieścić na początku.

W tytule strony powinny znaleźć się słowa kluczowe. Obowiązuje zasada: im ważniejsze jest dla nas dane słowo kluczowe, tym bliżej początku powinno się znaleźć w tytule (taki układ zapewnia lepsze pozycjonowanie).

Opis strony (description) jest również istotnym elementem branym pod uwagę przez indeksujące witrynę roboty. Jest umieszczany w nagłówku, w ramach specjalnego znacznika, który ma postać:

W opisie strony też powinny się znaleźć najważniejsze słowa kluczowe, najlepiej na początku (podnosi to omawiany już współczynnik widoczności). Nie możemy ich jednak zbyt nachalnie powtarzać – może to spowodować zadziałanie opisywanego wcześniej mechanizmu antyspamowego.

Jaki jest zatem idealny opis strony? Powinien zawierać umiarkowaną liczbę słów kluczowych, być precyzyjną informacją o witrynie, ale i zachęcać użytkownika do jej odwiedzenia. Opis nie powinien być zbyt długi – wystarczające wydaje się ograniczenie do 20-25 słów (to jednak trzeba sprawdzić w poszczególnych wyszukiwarkach).

Przykład opisu strony firmy handlowej oferującej zabawki: „Zabawki – strona zawiera kompleksowe informacje o zabawkach i zabawach dziecięcych, ponadto cenniki oraz możliwość składania zamówień on-line”. (Zwróćmy uwagę na umiejętnie wplecione w tekst opisu słowa kluczowe).

Bez kategorii