Tytuł strony

Najważniejsza zasada: tytuł powinien w sposób zwięzły odzwierciedlać treść strony. Zwyczajowo tytuł strony nie powinien być dłuższy niż 100 znaków. Tytuł powinien zawierać słowo lub słowa kluczowe, z którymi identyfikujemy nasz serwis. Ale tu ważna uwaga: powinny być one wplecione w tytuł w sposób przemyślany i nienatrętny.

Dobrze, gdy tytuł rozpoczyna się jedną z pierwszych liter alfabetu – należy pamiętać, że strony są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Nie można jednak przesadzać, strona pod tytułem „Absolutnie najlepsza strona o motoryzacji” ma wprawdzie szansę trafić do katalogu, ale zapewne redakcja zmieni jej tytuł.

W tytule należy unikać pseudopromocyjnych elementów, na przykład: „aaaa strona firmy X”, „!!!!strona o produkcie Y”: zasadą jest unikanie określeń wartościujących typu: „najlepsza strona o…”.

Tytuł powinien być poprawny gramatycznie i ortograficznie, niedopuszczalne są błędy językowe, świadczące jak najgorzej o właścicielu witryny. Pamiętajmy zwłaszcza o pisowni nazw własnych (błędy w nazwach własnych są szczególnie trudne do weryfikacji przez redakcję katalogu).

W tytule nie powinno się umieszczać skrótów, nazwy należy wpisywać w pełnym brzmieniu, na przykład zamiast UJ – Uniwersytet Jagielloński. Wyjątkiem są długie nazwy – te można podać w tytule w postaci skrótu, ale w opisie strony należy ten skrót obowiązkowo rozwinąć. Przykładowo, w tytule strony napiszemy: „Strona prezentująca IBnGR i wyniki badań Instytutu”, ale w opisie należy podać: „Strona IBnGR – Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową…”.

Bez kategorii