Badania rynku – wstęp do skutecznej segmentacji

Niezależnie od rodzaju przyjętej strategii oraz planowanych przedsięwzięć, podstawą wszelkich działań w marketingu, w tym także internetowym, są starannie przygotowane i dobrze przeprowadzone badania rynku. Nie będziemy tu opisywać całego procesu badawczego, skoncentrujemy się na krótkim przedstawieniu wykorzystania sieci do takich badań. Badania rynku możemy podzielić na wtórne – wykorzystujące wcześniej zgromadzone informacje, zawarte w różnego typu opracowaniach czy bazach danych, oraz pierwotne – pozyskiwanie nowych informacji bezpośrednio ze źródeł specjalnie dla celów danego badania.

Badania wtórne w Internecie. Badania marketingowe rozpoczynają się od wykorzystania wcześniej zgromadzonych danych, czyli źródeł wtórnych. Mogą to być informacje, które zgromadził i przetworzył wcześniej podmiot badań, bądź też uzyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Właśnie w tym drugim wypadku badacze bardzo często korzystają z sieci jako źródła danych -Internet jest bowiem wręcz idealnym miejscem do poszukiwania informacji, przede wszystkim ze względu na swoje nieograniczone zasoby, globalny zasięg oraz możliwość sprawnego odnajdywania potrzebnych wiadomościA

Marketingowe badania wtórne najczęściej prowadzi się, wykorzystując cztery charakterystyczne grupy (kategorie) witryn: ogólnotematyczne bazy danych, ogól- notematyczne systemy informacyjne, specjalistyczne systemy informacyjne i precyzyjnie wyselekcjonowane witryny tematyczne. Niektóre z nich są ogólnodostępne, inne natomiast udostępniają część lub całość zawartości za opłatą.

Bez kategorii