Ranking słów i odnośników

Tworząc ranking słów, wyszukiwarka bierze pod uwagę częstotliwość występowania i wagę słów kluczowych oraz ich widoczność w dokumencie. Częstotliwość oznacza w tym wypadku liczbę powtórzeń danego słowa kluczowego na stronie, przy czym brane są tu pod uwagę zarówno elementy widoczne na stronie, jak i ukryte w znacznikach (w kodzie html).

Waga słowa kluczowego jest określana na podstawie jego procentowego udziału w całej zawartości strony (tu również brane są pod uwagę widoczne oraz niewidoczne struktury). Widoczność słowa kluczowego to trzeci parametr, który jest określany na podstawie umiejscowienia tego słowa w strukturze dokumentu. Umieszczenie słowa kluczowego na początku dokumentu czy znacznika oznacza jego lepszą widoczność.

Oprócz rankingu słów każda wyszukiwarka tworzy również ranking odnośników wychodząc z założenia, że wartościowa strona będzie miała w sieci dużo odnośników, które do niej prowadzą. Istotne jest, że w rankingu waga odnośników zależy od popularności serwi- sów, w których się one zna nacza to, że link do naszego serwisu umiesz- czony na bardzo popularnej stronie może w istotny sposób pomóc w osiągnięciu lepszej pozycji w rankingu. Lepszą ocenę uzyskamy też dzięki odnośnikom znajdującym się na stronach tematycznie związanych z naszym serwise

Bez kategorii