Warunki sukcesu nowego produktu – ciąg dalszy

Z ryzykiem niepowodzenia nowego produktu i poniesienia kosztów z tym związanych musi się liczyć każda firma realizująca tę strategię. Ponieważ wskaźnik niepowodzeń (procent nowych produktów nie przynoszących żadnego zysku lub procent produktów, które przyniosły zysk, ale niższy od oczekiwanego: wskaźnik ten zależy od sposobu zdefiniowania pojęcia „niepowodzenie nowego produktu”) przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów jest wysoki, przedsiębiorstwa próbują określić, jak można ograniczyć przypadkowość sukcesu. Jednym ze sposobów jest identyfikacja nowych produktów, które osiągnęły sukces i ustalenie wspólnych dla nich czynników. Wyniki wielu przeprowadzonych badań (m.in. przez R.G. Coopera i E.J. Klein- schmidta) nad udanym wprowadzeniem nowych produktów o różnym poziomie technicznym ujawniły, że ich sukces rynkowy jest zależny m.in. od następujących czynników:

Bez kategorii