Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu cz. III

Po zapoznaniu się przez respondentów z koncepcją produktu są zadawane pytania na temat tego. co im się podobało, a co nie, a także, jakie jest prawdopodobieństwo zakupu danego produktu przez nich. W wyniku testowania koncepcji przedsiębiorstwo powinno uzyskać informacje na temat:

Bez kategorii