Daily Archives 19 września 2015

Pięciofazowy cykl życia produktu

Zdarza się, że w cyklach życia niektórych produktów faza wprowadzania na rynek oraz faza wzrostu sprzedaży są bardzo długie, natomiast faza dojrzałości produktu ulega gwałtownemu skróceniu. Taka sytuacja jest mało korzystna dla firmy, ponieważ nie pozwala na osiągnięcie pożądanych zysków ze sprzedaży. Zdecydowanie lepsza dla przedsiębiorstwa jest sytuacja, gdy faza wprowadzania produktu na rynek i faza wzrostu sprzedaży produktu trwają krótko, natomiast faza dojrzałości produktu jest wydłużona w czasie. Umożliwia to firmie otrzymywanie wysokich profitów w długim okresie.

Bez kategorii