Inne macierze analizy portfelowej – ciąg dalszy

Macierz Ch.W. Hofera pozwala na dokonanie charakterystyki poszczególnych grup produktów i pomaga w budowaniu strategii produktowo-rynkowych. Odmianą macierzy ADL jest metoda analizy portfela technologicznego. Powstała ona na gruncie stwierdzenia, że technologie, podobnie jak produkty, mają swój cykl życia. Portfel technologiczny jest określany na podstawie atrakcyjności danej technologii oraz wielkości potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, mierzonego w relacji do najważniejszych konkurentów.

Macierz portfela technologicznego dostarcza innych informacji niż omówione wcześniej metody analizy portfelowej. Daje ona wskazówki co do inwestowania w atrakcyjne technologie, stosowania selektywnego rozwoju w odniesieniu do technologii mniej atrakcyjnych oraz rezygnowania z technologii nieatrakcyjnych i źle stosowanych.

Wybór technologii wzrostowej może być dla firmy elementem uzyskiwania efektów w długim okresie. Opatentowana technologia palenia kawy ASTRA jest istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. W odniesieniu do betonu komórkowego technologia ytong jest oceniana znacznie lepiej niż technologia siporex. Na rynku farmaceutycznym rozwijające się biotechnologie mogą zagrozić droższym technologiom syntez chemicznych. Niekiedy jednak ograniczoność środków zmusza przedsiębiorstwo do zakupu technologii dojrzałej lub schyłkowej. W celu rozszerzenia oferty produktowej firma może stosować różne technologie. Na przykład producent okien i drzwi rozszerzy swój rynek zbytu, oferując produkty wytwarzane według technologii profili plastikowych, drewna klejonego lub aluminium.

Podane przykłady mogą być inspiracją do przemyśleń w firmie, na ile jej rozwój w przyszłości będzie uzależniony od portfela produktów, a na ile od stosowanych technologii.

Bez kategorii