Wprowadzenie nowego produktu na rynek – ciąg dalszy

Kolejna decyzja dotyczy wyboru miejsca wprowadzenia. Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję, czy sprzedawać produkt na rynku lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym (np. zachodnia Polska), krajowym czy też międzynarodowym. Atrakcyjna i bezpieczna dla firmy jest strategia stopniowej ekspansji geograficznej. W tym przypadku przedsiębiorstwo wprowadza nowy produkt po kolei na nowe, coraz szersze obszary geograficzne.

Bez kategorii