Wprowadzenie nowego produktu na rynek – ciąg dalszy

Kolejna decyzja dotyczy wyboru miejsca wprowadzenia. Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję, czy sprzedawać produkt na rynku lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym (np. zachodnia Polska), krajowym czy też międzynarodowym. Atrakcyjna i bezpieczna dla firmy jest strategia stopniowej ekspansji geograficznej. W tym przypadku przedsiębiorstwo wprowadza nowy produkt po kolei na nowe, coraz szersze obszary geograficzne.

O kolejności obszarów geograficznych, na które planuje się wprowadzić nowy produkt, powinna decydować analiza ich atrakcyjności, obejmująca takie kryteria oceny, jak potencjał rynku, reputacja przedsiębiorstwa na danym obszarze, koszty dystrybucji, koszty promocji, intensywność konkurencji na danym obszarze. Przedsiębiorstwa mające własną, ogólnokrajową sieć dystrybucji mogą swój nowy produkt wprowadzić jednocześnie na cały rynek.

Strategia wejścia powinna określać najlepsze grupy docelowe klientów oraz plan działania związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek. Optymalni przyszli klienci to odbiorcy wcześnie akceptujący nowy produkt, kupujący często i w dużych ilościach, tworzący pozytywne opinie o produkcie, a koszty dotarcia do nich są relatywnie niskie. Przedsiębiorstwo, na podstawie analizy tych cech, powinno skierować działania marketingowe na grupę klientów dla niego najkorzystniejszą.

W celu ustalenia kolejności działań związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek oraz ich koordynacji kierownictwo firmy może wykorzystać technikę ścieżek krytycznych lub harmonogram zawierający sekwencję planowanych działań, terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

Generalnie, rozwój nowego produktu stanowi ogromną inwestycję dla firmy oraz wiąże się z dużym ryzykiem i odpowiedzialnością. Kluczem do sukcesu we wprowadzeniu nowego produktu jest solidne i wszechstronne zrozumienie potrzeb odbiorców. Szczególnie ważna jest również współpraca z firmami hurtowymi i detalicznymi, będącymi pośrednikami w kanale dystrybucji. Producent powinien brać pod uwagę opinie tych ogniw o wprowadzanym produkcie.

Bez kategorii