Pięciofazowy cykl życia produktu

Zdarza się, że w cyklach życia niektórych produktów faza wprowadzania na rynek oraz faza wzrostu sprzedaży są bardzo długie, natomiast faza dojrzałości produktu ulega gwałtownemu skróceniu. Taka sytuacja jest mało korzystna dla firmy, ponieważ nie pozwala na osiągnięcie pożądanych zysków ze sprzedaży. Zdecydowanie lepsza dla przedsiębiorstwa jest sytuacja, gdy faza wprowadzania produktu na rynek i faza wzrostu sprzedaży produktu trwają krótko, natomiast faza dojrzałości produktu jest wydłużona w czasie. Umożliwia to firmie otrzymywanie wysokich profitów w długim okresie.

Zmiany cyklu życia produktu zależą m.in. od takich czynników, jak styl lub moda. Na przykład firma, która zajmuje się wyposażeniem wnętrz czy budową domów, może się liczyć z powtarzającą się w czasie zmianą natężenia popytu na swoje produkty. Zainteresowanie produktami należącymi do określonego stylu (np. w budownictwie) trwa zwykle długo i zmienia się wolno (rysunek 11 a). Inaczej natomiast przebiega cykl życia produktu, który podlega działaniu mody. Sprzedaż wzrasta wolno, szczyt sprzedaży trwa bardzo krótko, a faza spadku

W odniesieniu do produktów podlegających gwałtownym wpływom mody zarówno wzrost sprzedaży, jak również jej szczyt i spadek trwają bardzo krótko (rysunek lic).

Bez kategorii