Cykle życia produktów a wielkość sprzedaży i zysków

Wprowadzając pierwszy produkt na rynek (produkt A), firma osiąga coraz wyższy poziom sprzedaży oraz zysków w miarę przechodzenia produktu z fazy wprowadzania do fazy wzrostu. Pod koniec fazy wzrostu, w której przedsiębiorstwo ma dużą rentowność wynikającą ze skali sprzedaży i malejących kosztów, celowe jest wprowadzenie na rynek nowego produktu (produkt B). Faza wprowadzania produktu B, wymagająca dużych nakładów, jest zasilana przychodami ze sprzedaży produktu A, przechodzącego z fazy wzrostu do fazy dojrzałości. Kiedy produkt A wchodzi w fazę dojrzałości i wymaga wyższych kosztów promocji, produkt B znajduje się już w fazie wzrostu, zapewniając firmie wysoką sprzedaż i profity.

Aby utrzymać wysoką dynamikę rozwoju firmy, konieczne byłoby wprowadzenie na rynek produktu trzeciego, wtedy gdy produkt B jest w fazie wzrostu. Z rysunku wynika, że przedsiębiorstwo nie przygotowało takiego produktu. Sprzedaż oraz zyski firmy wykazują tendencję malejącą. Jak widać, jakiekolwiek opóźnienia związane z przygotowaniem nowych produktów wpływają natychmiast na kondycję oraz tempo rozwoju firmy.

Śledzenie i planowanie produktów w nawiązaniu do cyklu ich życia jest bardzo istotne z punktu widzenia dynamiki rozwoju firmy. Wykresy na rysunku 14 przedstawiają różnorodne zależności z tym związane. Sterowanie strategią rozwoju firmy wymaga, aby zarząd wiedział, w jakiej fazie cyklu życia znajdują się produkty firmy, a więc stosował odpowiednią strategię produktu, oraz znał ogólną sytuację na rynku i w firmie, a zwłaszcza kształtowanie się sprzedaży.

Bez kategorii