Ocena popytu na termosy przemysłowe

Firma zagraniczna dokonała analizy sprzedaży przekąsek na polskim rynku i ustaliła, że bardzo dobrze sprzedają się przekąski o smaku paprykowym. W kraju pochodzenia firmy przekąsek o takim smaku nic byto w ofercie (inne preferencje). Laboratorium otrzymało zatem polecenie przygotowania ich. Zorganizowano badanie jnetodą ślepego testu, aby ustalić wartość tego produktu dla klientów. Okazało się, że 'smar jest akceptowany, natomiast zgłoszono zastrzeżenia do koloru produktu. Laboratorium otrzymało polecenie zmiany koloru. Po jej wprowadzeniu przeprowadzono następną serię ślepych testów. Klienci wysoko ocenili tę partię i produkt z dobrym skutkiem został wprowadzony na rynek.

Drugi przykład dotyczy oceny popytu na termosy przemysłowe na podstawie prototypu termosu o kształcie okrągłym, w kolorze czerwonym i zakręcanego. Na podstawie badań ustalono, że istnieje popyt, jednak na termosy z pokrywą, a nie zakręcane, prostokątne, a nie okrągłe, ożebrowane, z kranikiem i w innych kolorach, a nie czerwone. Te wyniki pozwoliły na dostosowanie produktu do preferencji segmentów rynku.

Oferowanie klientowi wartości zamiast koncepcji produktu opracowanej w laboratorium jest z reguły bardziej skuteczne. Odpowiednie zarządzanie kosztami pozwala na szerszy wybór najbardziej skutecznych instrumentów komunikowania się, dialogu z klientem. Fakt pytania o opinie utożsamia się konsumentom z dialogiem. Należy również dbać o wygodę nabycia i użytkowania produktu, np. czajnik bezprzewodowy jest chętniej użytkowany przez konsumentów niż czajnik wymagający wyjmowania wtyczki przy nalewaniu wody. W USA dynamicznie rozwija się sprzedaż wysyłkowa niektórych produktów żywnościowych, są bowiem one dostarczane konsumentowi do domu. Wykorzystanie koncepcji 4C w przygotowaniu strategii produktu może być elementem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Bez kategorii