Przygotowanie koncepcji serwisu

Jeśli firma posiada już serwer internetowy oraz ma wykupioną domenę, powinna przystąpić do budowy własnej strony www. W kolejnych podrozdziałach przedstawimy najważniejsze zasady konstrukcji serwisów internetowych. Wbrew pozorom, zasady te nie dotyczą wyłącznie tych przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność w sieci. W miarę upływu czasu serwisy internetowe systematycznie ewoluują, dostosowując się zarówno do potrzeb swoich użytkowników, jak i rozwoju nowych technologii. Dlatego omawiane niżej zasady będą pomocne również w przeprojektowywaniu działających już serwisów.

Podstawą udanego projektu internetowego jest przygotowanie najważniejszych założeń i koncepcji działania strony. Chodzi tu o sformułowanie głównych celów, jakie firma chce osiągnąć, oraz wynikającej stąd strategii. Należy przypomnieć, że cele, które zamierzamy osiągnąć w sieci, powinny być spójne z celami ogólnymi organizacji, a strategia internetowa musi być dopasowana do ogólnej strategii przedsiębiorstwa (sprawa ta została omówiona w pierwszej części książki).

Przykład. Specjalistyczna hurtownia elektryczna. Jeśli celem hurtowni jest zdobycie w ciągu najbliższych dwóch lat 25-procentowego udziału w rynku lokalnym, a strategia zakłada intensyfikację współpracy z dotychczasowymi lokalnymi odbiorcami, serwis internetowy powinien być skierowany przede wszystkim do dotychczasowych partnerów, zapewniając im możliwość przeglądania ofert, składania zamówień on-line czy uzyskiwania szybkiej pomocy via Internet. W ten sposób działania w sieci będą uzupełniały operacje realizowane metodami tradycyjnymi, przyczyniając się do osiągania celów założonych przez organizację.

Bez kategorii