Dobry projekt podstawą sukcesu

Ważne znaczenie marketingowe ma wielkość opakowania. Istotne jest jego skorelowanie z wielkością zapotrzebowania ze strony finalnego nabywcy (np. liczbą osób w gospodarstwach domowych) oraz trwałością produktu po otwarciu opakowania. Na przykład napoje chłodzące sprzedaje się w metalowych puszkach, szklanych butelkach o różnej pojemności, a także plastikowych pojemnikach, nawet kilkulitrowych. Ma to na celu zaspokojenie różnych potrzeb nabywców, w zależności od tego, w jakich warunkach będą korzystać z produktu.

Przy projektowaniu opakowań należy jeszcze wziąć pod uwagę następujące kryteria: płeć, wiek, pozycję społeczną i ekonomiczną nabywców oraz uwarunkowania psychologiczno-socjo- logiczne.

Według kryterium płci opakowanie powinno być dostosowane do gustów kobiet (np. opakowania kosmetyków, środków higienicznych) i do gustów mężczyzn (również kosmetyki, papierosy itp.). Biorąc pod uwagę fakt, że prawie połowa kupujących to mężczyźni, opakowania nie powinny być projektowane wyłącznie przy uwzględnieniu gustów kobiet.

Opakowania wielu towarów (np. mydeł, kremów, szamponów) muszą być dostosowane do grupy wiekowej, dla której są przeznaczone, np. inne opakowania dla dzieci, a inne dla młodzieży. Pozycja społeczna jest również bardzo ważnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu projektu opakowania. Produkty przeznaczone dla grupy bogatych konsumentów muszą być opakowane luksusowo, gdyż świadczą o ich zamożności.

Jeżeli chodzi o kryterium psychologiczno-socjologiczne, to nabywca bez względu na płeć, wiek i pozycję społeczną kupuje towary dla siebie, na prezent, dla znajomych czy dla dzieci. Dla każdego przypadku zakupu opakowanie powinno być inne (nawet tego samego towaru), gdyż spełnia inną rolę i ma inne znaczenie.

Bez kategorii