Monthly Archives Wrzesień 2015

Istota marki – ciąg dalszy

Wzrost znaczenia marki powoduje, że w niektórych firmach pojawiło się stanowisko menedżera ds. marki (brand manager). Jego zadaniem jest koordynacja całości działań przedsiębiorstwa na rzecz umacniania marki w świadomości klienta. Okazuje się, że obecność marki w świadomości klienta jest bardzo trwała, a jej znajomość przekazywana nawet z pokolenia na pokolenie. Badania przeprowadzone w USA w latach 30. i 90. udowodniły, że na 30 najlepiej zapamiętanych marek 27 powtórzyło się po 60 latach.

Bez kategorii

Modyfikacja rynku i produktu

Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zwiększania liczby sprzedawanych produktów. Strategia modyfikacji rynku może zmierzać zarówno w kierunku zwiększenia liczby użytkowników produktu, jak i wzrostu wskaźnika zużycia produktu przez konsumenta. Rozróżnia się trzy sposoby zwiększania liczby użytkowników produktu:

Bez kategorii