Istota marki – ciąg dalszy

Wzrost znaczenia marki powoduje, że w niektórych firmach pojawiło się stanowisko menedżera ds. marki (brand manager). Jego zadaniem jest koordynacja całości działań przedsiębiorstwa na rzecz umacniania marki w świadomości klienta. Okazuje się, że obecność marki w świadomości klienta jest bardzo trwała, a jej znajomość przekazywana nawet z pokolenia na pokolenie. Badania przeprowadzone w USA w latach 30. i 90. udowodniły, że na 30 najlepiej zapamiętanych marek 27 powtórzyło się po 60 latach.

Marka jest także niezwykle pomocna konsumentowi w podejmowaniu decyzji o zakupie. Im szerszy jest wybór, tym trud- niej podjąć decyzję. Silne marki, trwale obecne w świadomości klienta, ułatwiają dokonywanie wyboru. Jest to tym ważniejsze, że zwiększa się powierzchnia sklepów i wzrasta liczba pozycji asortymentowych. Przy 30-40 tys. pozycji asortymentowych w supermarkecie klient łatwiej dokonuje wyboru, kierując się marką, a nie produktem.

Rejestracja znaku towarowego chroni interesy jego właściciela, zapewniając mu wyłączne prawo dysponowania tym znakiem. Zgłoszenie do rejestracji oraz zarejestrowanie znaku towarowego ułatwia konkurowanie na rynku globalnym. Rejestracja znaku towarowego może nastąpić na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej, która legalnie prowadzi działalność gospodarczą. Prawo do rejestracji mają również organizacje społeczne, szkoły wyższe oraz związki zawodowe.

Rejestracja jednego znaku przez dany podmiot nie wyklucza możliwości zarejestrowania innych znaków towarowych dla produktów będących przedmiotem jego działalności. Na rynku najczęściej się spotyka marki wprowadzone przez producentów. Obok nich funkcjonują także marki nadawane produktom przez domy towarowe, sieci sklepów, a także przedsiębiorstwa zajmujące się handlem wysyłkowym. Silny pośrednik (hurtownik lub detalista) może oznaczać swoją własną marką produkty wytwarzane przez wielu drobnych producentów, a sprzedawane w jego hurtowni lub sieci sklepów.

Bez kategorii