Klasyfikacja opakowań – ciąg dalszy

Jeśli chodzi o zasięg obrotu, to istnieją opakowania krajowe i eksportowe. Różnice występują przy opakowaniach transportowych i wynikają z konieczności uwzględnienia wymagań celnych i sanitarnych państw tranzytowych i importera. Opakowania eksportowe są poza tym traktowane jako bezzwrotne, tj. jednorazowego użytku.

Ze względu na możliwość użytkowania w obrocie rozróżnia się opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku. Opakowania jednorazowego użytku są – ze względu na własności, warunki ekonomiczne lub przepisy prawne – tylko raz użyte do zapakowania produktu. Zalicza się do nich prawie wszystkie opakowania jednostkowe, które nie mogą być powtórnie użyte ze względu na niedostateczne własności wytrzymałościowe (np. pudelka kartonowe, torebki), niszczący sposób otwierania (puszki do konserw, opakowania pęcherzowe), techniczną niemożność ponownego napełnienia (tuby, opakowania aerozolowe), techniczne trudności i zbyt wysokie koszty mycia lub odkażania (opakowania kosmetyków, chemikaliów itp.), zakaz prawny ponownego używania (np. opakowania leków) oraz niektóre opakowania transportowe sztywne, których zwrot jest nieopłacalny, a także wszystkie opakowania eksportowe. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być użyte wielokrotnie do zapakowania takich samych lub podobnych produktów. Zalicza się do nich większość opakowań transportowych oraz niektóre opakowania jednostkowe. Przedsiębiorstwa handlowe albo pobierają kaucję za opakowanie przy sprze- dąży produktu, która jest zwracana przy zwrocie opakowania, albo sprzedają produkt wraz z opakowaniem, które po opróżnieniu z zawartości jest skupowane.

Zależnie od sposobu rozliczeń rozróżnia się opakowania sprzedawane i pożyczane. Opakowania sprzedawane wraz z produktem dzielą się na fakturowane, nie wliczane w cenę towaru, oraz nie fakturowane, których cena zostaia wliczona w cenę towaru. Opakowaniami pożyczanymi są prawie wyłącznie opakowania transportowe.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa istnieją opakowania własne (w których przedsiębiorstwo przesyła swoje produkty odbiorcom) i obce (otrzymywane od dostawców wraz z zakupionymi produktami). Ze względu na stopień zużycia opakowania dzieli się na nowe i używane (nie uszkodzone, uszkodzone i zużyte).

Bez kategorii