Powiązania specjalisty ds. produktu (marki) cz. II

Zakres odpowiedzialności specjalisty ds. produktu (menedżera ds. produktu – product manager lub menedżera ds. marki – brand manager) jest następujący:

– określanie potrzeb i preferencji nabywców oraz ustalanie ceny produktu na podstawie badania potrzeb konsumentów i zbierania informacji o rynku

– kształtowanie obecnych i przyszłych linii produktów przy zastosowaniu analizy i oceny propozycji zmian aktualnego produktu, zmian opakowania czy pomysłów nowych produktów

– ocena konkurencji przy wykorzystaniu analizy porównawczej produktów firmy i konkurencji

– dostarczanie danych niezbędnych do kształtowania linii produktów przez precyzowanie celów marketingowej komunikacji produktowej

– określanie i uzyskiwanie odpowiedniego udziału w rynku poszczególnych produktów dzięki współpracy z dyrektorem ds. sprzedaży w celu przygotowania i realizacji właściwych strategii sprzedaży

– szacowanie danych rynkowych związanych z produktem w wyniku utrzymywania stałego kontaktu z klientami dzięki współpracy z przedstawicielami handlowymi pracującymi w terenie oraz analizowania i oceniania wyników sprzedaży

– dostarczanie informacji kadrze kierowniczej (zarządowi) przez przygotowywanie specjalnych raportów i analiz, opracowywanie prognoz sprzedaży (krótko- i długofalowych), udzielanie odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnianie wątpliwości i niejasności

– dbałość o zapewnienie ciągłości sprzedaży, dostępność produktów i odpowiednią wielkość obrotów dzięki monitorowaniu poziomu i struktury zapasów, kontrolowaniu dystrybucji produktów oraz kształtowaniu harmonogramów i planów produkcji

– rozwój nowych produktów w wyniku opracowywania programów rozwoju produktu, przeprowadzania analiz zwrotu inwestycji oraz sporządzania harmonogramów działań wspólnie z działem ds. produkcji

– wprowadzanie i plasowanie nowych produktów na rynku przez opracowywanie planów działań w zakresie produkcji i promocji, skoordynowanych w czasie ze sprzedażą

– ustalanie ceny produktu na podstawie danych pochodzących z rynku, analizy kosztów produkcji i sprzedaży oraz przewidywanego wolumenu sprzedaży

– ustalanie i delegowanie działań operacyjnych przez podział prac i przydział zadań poszczególnym pracownikom oraz sprawdzanie rezultatów ich pracy

– dbałość o personel bezpośrednio związany z procesami zarządzania produktem przez rekrutację, selekcję, wdrażanie i szkolenia pracowników

– troska o rozwój i podnoszenie efektywności pracy personelu związanego z procesami zarządzania produktem przez doradztwo i motywowanie pracowników, planowanie, monitorowanie i ocenę efektów pracy

– uzyskanie profesjonalizmu i permanentne dokształcanie (uaktualnianie wiedzy) przez uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych, czytanie fachowych czasopism i publikacji, kształtowanie przyjaznej atmosfery pracy, uczestnictwo w życiu towarzyskim pracowników

– współpraca, aktywność oraz troska o wyniki i osiągnięcia całego zespołu dzięki podejmowaniu różnych działań dla realizacji wspólnych celów.

Bez kategorii