Wybór metod pomiaru skuteczności kampanii

Ostatnim etapem planowania programu promocji jest wybór metod, za pomocą których będziemy dokonywali pomiarów skuteczności kampanii. Należy dobrać je z uwzględnieniem odbiorców, charakteru prowadzonych działań oraz założonych na początku programu celów.

Najczęściej stosowane są metody statystyczne – raporty na temat oglądalności witryny, natężenia i kierunku ruchu po witrynie lub różnego typu wskaźniki dotyczące reklam (CTR – stosunek kliknięć do wyświetleń, koszt dotarcia do jednego użytkownika czy koszt złożenia jednego zamówieniaj\ Z kolei w wypadku działań public relations miernikiem sukcesjbędzie liczba publikacji na nasz tematja w wypadku promocji w katalogach i wyszukiwarkach – pozycja strony w wynikach poszukiwań według wybranych wcześniej słów kluczowych.

Dobrze przygotowany program promocji to pierwszy, ale nie ostatni krok do sukcesu. Równie istotna jest precyzyjna realizacja sformułowanych planów, czyli podejmowanie poszczególnych działań promocyjnych (piszemy o nich w części drugiej i trzeciej niniejszej książki) oraz bieżący pomiar i końcowa kontrola efektywności prowadzonych działań – o tym piszemy w części czwartej.

Bez kategorii