Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu cz. II

Określoną w ten sposób koncepcję produktu można następnie przekształcić w koncepcję marki produktu, również za pomocą map pozycjonowania. Do określenia pozycji marek produktów należy wykorzystać dwie kontrastowe cechy, np. zawartość witamin oraz wartości odżywcze. Nowa marka lizaka powinna być pozycjonowana w części rynku, którą charakteryzują wysokie wartości odżywcze oraz wysoka zawartość witamin, przyjmując, że marki konkurencyjne znajdują się dość daleko od pozycji nowej marki lizaka z witaminami.

Po bliższym określeniu koncepcji nowej marki produktu (uwzględniającej preferencje i oczekiwania odbiorców) następnym krokiem jest jej testowanie w celu ustalenia wizerunku produktu, jaki ma być kreowany wśród obecnych i potencjalnych klientów firmy w stosunku do innych produktów. Testowanie koncepcji wymaga więc przeprowadzenia stosownych badań alternatywnych koncepcji w odpowiedniej grupie docelo- wych odbiorców. Reakcje konsumentów są badane np. przy użyciu opisu słownego lub zdjęcia, a także za pomocą konkretnego fizycznego produktu, jeżeli jego wytworzenie na tym etapie rozwoju nie jest zbyt kosztowne. W tym przypadku wytworzenie prototypu lizaka z witaminami nie jest kosztownym przedsięwzięciem.

Testowanie koncepcji produktu jest tym bardziej niezawodne, im bardziej przypomina produkt finalny. Obecnie firmy są w stanie stworzyć trójwymiarowy model produktu dzięki zastosowaniu techniki stereolitografii drukarskiej (nieduże rzeczy fizyczne). Inne produkty fizyczne mogą być projektowane na komputerze, a ich modele z tworzywa sztucznego udaje się wykonać w krótkim czasie. Potencjalni klienci po obejrzeniu modeli powinni przedstawić swoje uwagi i sugestie. W przypadku dużych produktów fizycznych, np. samochodu, testowanie odbywa się obecnie za pomocą generowanej przez komputer rzeczywistości wirtualnej.

Bez kategorii