Jak działają wyszukiwarki i katalogi

Mimo znacznych różnic w działaniu, katalogi są bardzo często mylone z wyszukiwarkami – prawdopodobnie dlatego, że na stronach portali oba mechanizmy są ze sobą sprzężone. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się bliżej charakterystycznym cechom obu tych mechanizmów oraz zwrócimy uwagę na różnice pomiędzy nimi.

Katalog jest zbiorem odnośników do stron www. Charakteryzuje się następującymi cechami: jest podzielony tematycznie na kategorie, jego zasoby są gromadzone, weryfikowane i oceniane przez zespół redakcyjny.

Podział według tematyki stron. Zgromadzone zasoby są podzielone na kategorie tematyczne, te z kolei na podka- tegorie itp. Przykładowo, kategoria ,.Biznes i ekonomia” w portalu Interia.pl jest podzielona na 14 podkategorii. Jedną z nich są „Finanse” – po kliknięciu na odnośnik okazuje się, że finanse są również podzielone na kolejne 15 subkatego- rii (np. bankowość, biura maklerskie itd.). Taki podział katalogu umożliwia znajdowanie stron według precyzyjnie określonych zagadnień: jeśli internauta szuka stron banków, to na pewno w głównym katalogu wybierze kategorię „Biznes i ekonomia”, dalej podkategorię „Finanse” itd. Istnieje możliwość umieszczania danej strony w kilku kategoriach (jeśli oczywiście jej tematyka to uzasadnia).

Zasoby gromadzone przez redaktorów. Katalogi tworzą ludzie – zespoły redakcyjne portali lub wolontariusze. Mogą oni znajdować strony samodzielnie lub też korzystać z podpowiedzi właścicieli stron, którzy chcą dodać swe strony do katalogu (trafiają one wówczas do tzw. kolejki, czekając na sprawdzenie przez redaktorów). Zespół redakcyjny decyduje nie tylko o samym dodaniu strony do katalogu, lecz także o wyborze kategorii, w której znajdzie się dana strona.

Własny system weryfikacji, opisywania i ocen. Każdy zespół redakcyjny posiada własny system weryfikowania stron, które następnie są umieszczane w katalogu. Równocześnie strona taka jest w miarę dokładnie opisywana, czasem też dodawana jest jej ocena (która ma oczywiście charakter subiektywny i jest wyrazem odczuć osoby, która dopisuje stronę do katalogu).

Bez kategorii