Badania rynku – wstęp do skutecznej segmentacji cz. II

Ogólnotematyczne bazy danych. Do tej kategorii zaliczymy wyszukiwarki i katalogi. Często na tego typu witrynach rozpoczyna się badania, szczególnie w wypadku, gdy na początku mamy do dyspozycji stosunkowo niewiele danych.

Ogólnotematyczne systemy informacyjne. Do tej kategorii możemy zaliczyć: duże portale horyzontalne, witryny agencji informacyjnych czy elektroniczne wersje gazet. Tego typu systemy są cennym źródłem informacji – zwłaszcza że często oferują możliwość przeszukiwania własnych zasobów.

Specjalistyczne systemy informacyjne. Specjalistyczne systemy informacyjne to przede wszystkim portale wertykalne, czyli wortale, będące bądź profilowanymi serwisami informacyjnymi (np. serwisy finansowe), bądź też specjalistycznymi witrynami branżowymi. Stanowią ważne źródło fachowej informacji, oferują też często cenne dane porównawcze czy analizy branżowe.

Precyzyjnie wyselekcjonowane witryny. Do ostatniej grupy zaliczymy wąsko wyspecjalizowane witryny tematyczne (na przykład strona poświęcona kartom płatniczym czy ubezpieczeniom na życie), które oferują treści ściśle związane z tematyką prowadzonych badań. Ponadto zaliczyć tu należy witryny konkretnych przedsiębiorstw lub dotyczące określonych produktów.

Badania pierwotne w Internecie. Ze względu na swoje specyficzne cechy, w tym przede wszystkim interaktywność, szeroki zasięg i możliwość docierania do poszczególnych podmiotów z indywidualnym przesłaniem, Internet nadaje się znakomicie do prowadzenia badań pierwotnych – zbierania oryginalnych danych bezpośrednio ze źródeł.

W badaniach pierwotnych stosowane są trzy podstawowe metody: obserwacja, wywiad i eksperyment. Poniżej scharakteryzujemy pokrótce możliwości ich zastosowania w sieci.

Bez kategorii