Brak jednoznacznej definicji internauty

Wyraźne rozróżnienie pomiędzy osobą posiadającą dostęp do sieci a korzystającą z sieci (internautą) nie rozwiązuje niestety wszystkich problemów – chodzi o to, że nie ma żadnej uniwersalnej definicji internauty. Stąd też duża rozbieżność w wynikach badań prezentowanych przez różne ośrodki analityczne, a co za tym idzie, niemożność dokonywania porównań. Okazuje się bowiem, że jeden ośrodek badawczy określa mianem internauty osobę powyżej 15 roku życia, korzystającą co najmniej raz w tygodniu z poczty elektronicznej lub stron www, inny natomiast bierze pod uwagę osoby dorosłe, które korzystają z sieci co najmniej raz w miesiącu. Analizującym rynek radzimy przede wszystkim uważne przeglądanie informacji dotyczących metodologii prowadzonych badań. W chwili pisania tej książki wydaje się, że na rynku zostanie przyjęta jako standard następująca definicja internauty: osoba w wieku powyżej 15 lat, która skorzystała z dowolnej usługi sieciowej przynajmniej raz w miesiącu (taką definicję akcep- tuje IAB – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy). Być może granica wieku zostanie przesunięta nieco w dół, co będzie efektem coraz bardziej powszechnego korzystania z sieci przez jej najmłodszych użytkowników.

Bez kategorii