Monthly Archives Grudzień 2015

Metoda obserwacji i metoda wywiadu

Obserwacja jest najczęściej stosowaną w Internecie metodą zbierania danych pierwotnych. Używane są tutaj elektroniczne systemy obserwacyjne, które mierzą i analizują zachowanie użytkowników w sieci. Badania te mogą dotyczyć np. oglądalności poszczególnych form reklamowych i reakcji użytkowników na komunikaty promocyjne (systemy typu adserwer), oglądalności witryn i częstotliwości ich odwiedzin (programy analizujące ruch) lub nawet zachowania poszczególnych użytkowników sieci (programy do kompleksowej analizy zachowania internautów). Właśnie z uwagi na zautomatyzowanie obserwacji i analizy danych metoda ta jest tak popularna w sieci. (Więcej na temat automatycznych metod pomiaru piszemy w czwartej części książki).

Bez kategorii

Rady odnośnie nazwy nowej domeny

Z obserwacji zachowań internautów wynika, że ich poszukiwania rozpoczynają się zwykle od wpisania szukanego słowa uzupełnionego końcówką .com, .net, a w Polsce – .pl lub .com.pl. Jeśli będziemy na przykład szukać informacji o drewnie i wyrobach z drewna, znaczny procent internautów rozpocznie poszukiwanie od wpisania w przeglądarkę adresu www.drewno.pl lub www.drew- no.com.pl. Co ciekawe, pod obydwoma tymi adresami znajdują się profesjonalne serwisy poświęcone branży drzewnej (co, niestety, nie zawsze jest regułą w wypadku adresów rodzajowych). Zasada wyboru nazw ogólnych jest na tyle znana, że… wszystkie zostały już chyba zarezerwowane, przy czym część z nich można obecnie odkupić (zostały wcześniej zarezerwowane właśnie w celu odsprzedaży ).Często w adresie umieszcza się również słowa kluczowe: taktyka ta jest bardzo użyteczna przy działaniach promocyjnych w wyszukiwarkach (piszemy o nich w kolejnym rozdziale)

Bez kategorii

Katalog Yahoo!

Yahoo! jest najbardziej znanym na świecie katalogiem, który jednak indeksuje wyłącznie zasoby w języku angielskim – tak więc większość polskich stron www nie będzie mogła się w nim znaleźć. Strony dodajemy, klikając na odnośnik „suggest a site”.

Bez kategorii

Kryteria geograficzne i demograficzne

Segmentacja geograficzna jest jedną z najczęściej stosowanych metod podziału rynku, również internetowego. Jej zaletą jest przede wszystkim łatwość pozyskiwania danych: w ankietach respondenci podają raczej bez oporów informacje na temat regionu zamieszkania czy wielkości swojej miejscowości. W wypadku segmentacji rynku internetowego dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, które pozwala na identyfikację użytkowników serwisu według kraju ich pochodzenia, a nawet miejsca zamieszkania (województwo czy konkretne miasto). Kryterium geograficzne jest niezmiernie ważne dla firm działających lokalnie, które prowadzą kampanie w sieci – w ich przypadku konieczne może być geotargetowanie, czyli kierowanie działań promocyjnych wyłącznie do internautów mieszkających na precyzyjnie określonym i opisanym terenie.

Bez kategorii

Identyfikacja odbiorców przekazu promocyjnego – kontynuacja

Przedstawiony tu model podjęcia decyzji o wyborze grupy docelowej działań promocyjnych jest jednak niedoskonały – należałoby bowiem dodać do macierzy trzeci wymiar: wielkość rynku. Czynnik ten w wielu wypadkach może okazać się decydujący. Na przykład: jeśli do grupy C (osoby znające produkt, które go jednak odrzuciły) zaliczamy 75 proc. konsumentów, należy skoncentrować działania na próbie zmiany wizerunku danego produktu. Są również wypadki, gdy pozornie najbardziej atrakcyjne segmenty rynku A i B są na tyle małe, że działania promocyjne są po prostu nieopłacalne.

Bez kategorii

Internet jako nowoczesny środek promocji

Internet jest wykorzystywany w życiu codziennym do zdobywania informacji oraz do komunikowania się z innymi osobami. W pewnych dziedzinach stopniowo wypiera on tradycyjne środki przekazu: często zamiast kupować gazetę, wstukujemy ulubiony adres strony www, a komunikator internetowy zastępuje nam rozmowy telefoniczne, szczególnie międzymiastowe czy międzynarodowe. Wraz z upowszechnieniem się Internetu rośnie jego znaczenie komercyjne – jako środka skutecznej komunikacji marketingowej i promocji. Internet posiada kilka charakterystycznych cech, które przesądzają o jego atrakcyjności z marketingowego punktu widzenia.

Bez kategorii

Portfele produktów – ciąg dalszy

Zastosowanie chociażby jednej z tych macierzy ułatwi podejmowanie strategicznych i marketingowych decyzji w przedsiębiorstwie. Innymi, ale bardziej skomplikowanymi metodami analizy portfelowej są: macierz ADL, macierz cyklu życia produktu oraz analiza portfela technologicznego. Ze względu na niewielką przydatność dla polskich firm, zostaną one omówione w skrócie.

Bez kategorii

Pojęcia związane z asortymentem – ciąg dalszy

Firmy najczęściej oferują określoną linię produktów, czyli grupę produktów, które są ze sobą ściśle powiązane podobnym sposobem działania, przeznaczeniem, sprzedażą dla tych samych segmentów rynku, formą reklamy, możliwością zakupu tylko w określonych typach sklepów, a także występowaniem cen w określonym przedziale (np. niskie ceny). Na przykład Celia sprzedaje ze swoim znakiem firmowym pomadki do ust, lakiery do paznokci, cienie do powiek i inne kosmetyki. Firma ubezpieczeniowa Warta oferuje usługi w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC), ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), Warta-Ski itd.

Bez kategorii

Przykładowe kryteria strategiczne

Źródłem cennych informacji pomocnych w segmentacji rynku przedsiębiorstw jest badanie wykorzystania sieci Internet przez polskie firmy, przeprowadzone na przełomie września i października 2001 roku przez krakowską Akademię Ekonomiczną (badanie.ae.krakow.pl). Na jego podstawie można dokonać wstępnej segmentacji rynku polskich przedsiębiorstw w sieci, jednak tylko według kryteriów strategicznych (segmentacje taktyczne i operacyjne mogą być prowadzone praktycznie tylko na podstawie badań konkretnych przedsiębiorstw).

Bez kategorii