Metoda obserwacji i metoda wywiadu

Obserwacja jest najczęściej stosowaną w Internecie metodą zbierania danych pierwotnych. Używane są tutaj elektroniczne systemy obserwacyjne, które mierzą i analizują zachowanie użytkowników w sieci. Badania te mogą dotyczyć np. oglądalności poszczególnych form reklamowych i reakcji użytkowników na komunikaty promocyjne (systemy typu adserwer), oglądalności witryn i częstotliwości ich odwiedzin (programy analizujące ruch) lub nawet zachowania poszczególnych użytkowników sieci (programy do kompleksowej analizy zachowania internautów). Właśnie z uwagi na zautomatyzowanie obserwacji i analizy danych metoda ta jest tak popularna w sieci. (Więcej na temat automatycznych metod pomiaru piszemy w czwartej części książki).

Metoda wywiadu. Wywiady są często stosowaną metodą badań marketingowych w sieci, mają przy tym różne formy. Najstarszym i najmniej zaawansowanym technologicznie narzędziem jest rozsyłana pocztą elektroniczną ankieta, którą można porównać do formularza badań przesyłanego tradycyjną pocztą. Obecnie częściej spotyka się ankiety na stronach www, przy czym mogą być prezentowane w technologii puli lub bardziej agresywnej technologii push. W pierwszym wypadku na stronie znajduje się prosta ankieta lub odnośnik kierujący internautę na podstronę zawierającą ankietę. W drugim natomiast po wywołaniu strony otwiera się dodatkowe okienko zawierające zestaw pytań. Ankiety są często rozbudowane: zaletą sieci jest możliwość dołączania elementów multimedialnych (np. do pytania o ocenę danego produktu można dołączyć jego trójwymiarową, interaktywną prezentację). Rzadziej stosuje się w sieci wywiad zogniskowany, choć badania tego typu można prowadzić, wykorzystując wybrane tematyczne kanały komunikacyjne typu czat lub grupy dyskusyjne.

Bez kategorii