Metody badań opakowań

Znając rolę opakowania w kształtowaniu wyobrażeń o produkcie, należy starannie badać odczucia klientów w przypadku wprowadzania nowych produktów na rynek. Doświadczenie wskazuje, że nawet bardzo dobry projekt, przygotowany przez najlepszego plastyka, może się rozminąć z preferencjami czy gustami segmentu, do którego jest kierowany. Dlatego projekt opakowania powinien być poddany ocenie w badaniach marketingowych.

W przypadku prowadzenia badań nad projektami nowych opakowań należy pamiętać o kilku kwestiach:

– respondenci powinni być starannie dobrani z segmentu rynku, który został wybrany dla tego produktu:

– badania powinny być prowadzone przez zespół zewnętrzny, bez udziału wykonawcy projektu czy jego przedstawicieli:

– po badaniach ilościowych celowe może być przeprowadzenie badań jakościowych, najlepiej wywiadów zogniskowanych:

– badania powinny być prowadzone w warunkach zbliżonych do tych, w jakich klient nabywa dany produkt:

– projekt wykorzystywany w badaniach powinien mieć formę przestrzenną (mniej korzystne jest testowanie opakowań na podstawie zdjęć).

Z uwagi na fakt, że część decyzji związanych z wyborem określonego opakowania może mieć swoje źródło w podświadomości, w badaniach opakowań są przydatne inne techniki badań jakościowych, jak obserwacja i techniki projekcyjne.

Bez kategorii