Daily Archives 24 grudnia 2015

Emisje poszczególnych form reklamy

Na ilustracji 4.3 został przedstawiony fragment przykładowej kampanii reklamowej. W poszczególnych tygodniach zaznaczono emisje reklam – warto zwrócić uwagę, że zostały one zaplanowane jedynie w tygodniach 4-5, 8-9, 11-13 oraz 16, co jest zgodne z wcześniejszym planem ogólnym działań promocyjnych. Najintensywniejsza kampania jest zaplanowana na witrynach A, C i E – po siedem tygodni (całość działań obejmuje osiem tygodni): będzie ona jedynie uzupełniona działaniami na witrynach B i D. Ponieważ w naszym przykładzie zakładamy, że witryna D w ogóle nie akceptuje form reklamowych typupush, nie zaplanowano na niej banerów z okienkiempop-up. Z kolei korzystna cena tej formy reklamy na witrynie B skłoniła osobę planującą kampanię do uwzględnienia na tej stronie wyłącznie banera połączonego z okienkiem pop-up.

Bez kategorii

Mylna interpretacja wyników badań

Kolejny problem to zła interpretacja wyników badań dotyczących ruchu na witrynie. Często zdarza się, że mylone są podstawowe pojęcia: hit (pobranie pojedynczego pliku z serwera) z odsłoną (wyświetlenie jednej strony użytkownikowi) lub wizyta (trwający określony czas pobyt użytkownika na danej witrynie) z użytkownikiem (pojedynczą osobą odwiedzającą serwis). Różnice są tymczasem istotne: często jedna odsłona (wyświetlenie strony) oznacza kilka lub nawet kilkanaście hitów (zwłaszcza w wypadku, gdy na stronie jest wiele elementów graficznych), a jeden użytkownik może odwiedzić serwis nawet kilkanaście razy dziennie. Zdarza się niestety, że właściciele serwisów wprowadzają celowo w błąd reklamodawców, podając np. liczbę hitów jako liczbę odsłon. Bronią firm zlecających reklamę są mechanizmy adserwera, zabezpieczające przed nieuczciwymi statystykami.

Bez kategorii