Daily Archives 21 grudnia 2015

Niska porównywalność danych zbieranych automatycznie

Jak już wspomnieliśmy przy okazji omawiania badań pierwotnych, większość obserwacji jest prowadzona za pomocą automatów, które nie tylko gromadzą, lecz także wstępnie przetwarzają dane. Podstawowym problemem jest jednak brak ściśle określonych standardów, co w niektórych wypadkach całkowicie uniemożliwia dalszą obróbkę i analizę danych, szczególnie analizę porównawczą – chodzi tu nawet o podstawowe parametry serwisów internetowych, na przykład oglądalność. Okazuje się, że różne systemy stosują różnego rodzaju filtry, wykluczając na przykład powtarzające się odniesienia z jednego komputera czy też wyłączając ze statystyk odwiedziny robotów indeksujących strony. Jeden z badanych przez autora serwisów posiadał trzy niezależne systemy generowania statystyk (adserwer, system wewnętrznych statystyk oraz zewnętrzny system monitorujący ruch na witrynie): wyniki pomiaru różniły się od siebie w poszczególnych miesiącach nawet o kilkadziesiąt procent. W takich wypadkach należy brać pod uwagę źródło statystyk, które wykazuje najniższy ruch (oczywiście wcześniej trzeba sprawdzić, czy zaniżony wynik nie jest przypadkiem efektem wadliwego działania systemu, co również niestety się zdarza).

Bez kategorii

Podział promocji ze względu na rodzaj działań

W tradycyjnym marketingu (prowadzonym poza siecią) promocja puli oznacza zestaw działań skierowanych na ostatecznego konsumenta, który, zgłaszając popyt, doprowadza do przeciągnięcia danego dobra przez kanał dystrybucji (stąd nazwa: od angielskiego słowa puli – ciągnąć). Z kolei promocja push jest skierowana do pośredników, którzy zachęcani przez producenta przepychają (od angielskiego słowa push) dane dobro przez kanał dystrybucji. Jak widać, rozróżnienie działań push i puli w marketingu tradycyjnym jest nieco inne niż w marketingu internetowym.

Bez kategorii

Gdzie i jak umieścić stronę www swojej firmy

Istnieje kilka sposobów na zaistnienie w sieci – można uruchomić własny serwer albo skorzystać z usług firmy świadczącej usługi hostingowe (prowadzenie stron). Wybór jest nie tylko pochodną naszych potrzeb, lecz także – a może przede wszystkim – posiadanych pieniędzy.

Bez kategorii

Grafika a rodzaj strony

Grafika zależy od rodzaju serwisu i jego przeznaczenia: zdecydowanie inny wygląd mają serwisy informacyjne, w których priorytetem jest duża szybkość działania i przekaz bieżących informacji, inaczej natomiast prezentują się witryny korporacyjne, nierzadko z bardzo rozbudowaną grafiką, których celem jest przede wszystkim prezentacja w sieci oferty firmy. Te ostatnie strony mogą pozwolić sobie na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, nawet kosztem wolniejszego wyświetlania stron.

Bez kategorii