Podział promocji ze względu na rodzaj działań

W tradycyjnym marketingu (prowadzonym poza siecią) promocja puli oznacza zestaw działań skierowanych na ostatecznego konsumenta, który, zgłaszając popyt, doprowadza do przeciągnięcia danego dobra przez kanał dystrybucji (stąd nazwa: od angielskiego słowa puli – ciągnąć). Z kolei promocja push jest skierowana do pośredników, którzy zachęcani przez producenta przepychają (od angielskiego słowa push) dane dobro przez kanał dystrybucji. Jak widać, rozróżnienie działań push i puli w marketingu tradycyjnym jest nieco inne niż w marketingu internetowym.

Działania promocyjne typu puli to w sieci forma mniej agresywna: sprawcą wszelkich działań jest tutaj sam adresat promocji. Osoba korzystająca z Internetu sama decyduje, jakie strony obejrzeć lub też który baner jest na tyle interesujący, że warto kliknąć na niego i przenieść się na stronę reklamodawcy. \J Internetowa promocja typu push jest natomiast formą agresywnego oddziaływania ze strony zleceniodawcy kampanii, który zmusza internautę do zapoznania się z komunikatem promocyjnym. Typowym przykładem promocji typu push są okienka pop-up, wyskakujące w trakcie oglądania strony www lub też wysyłana w celach promocyjnych poczta elektroniczna.

Bez kategorii