Internet jako nowoczesny środek promocji

Internet jest wykorzystywany w życiu codziennym do zdobywania informacji oraz do komunikowania się z innymi osobami. W pewnych dziedzinach stopniowo wypiera on tradycyjne środki przekazu: często zamiast kupować gazetę, wstukujemy ulubiony adres strony www, a komunikator internetowy zastępuje nam rozmowy telefoniczne, szczególnie międzymiastowe czy międzynarodowe. Wraz z upowszechnieniem się Internetu rośnie jego znaczenie komercyjne – jako środka skutecznej komunikacji marketingowej i promocji. Internet posiada kilka charakterystycznych cech, które przesądzają o jego atrakcyjności z marketingowego punktu widzenia.

Interaktywność – wielokierunkowy proces komunikacji. Internet pozwala na łatwe wysyłanie informacji i szybkie otrzymywanie odpowiedzi, umożliwia też wymianę opinii na dany temat czy wybór interesujących użytkownika treści. Komunikacja w Internecie może przebiegać w wielu kierunkach: może to być wymiana poglądów pomiędzy dwiema osobami (np. korespondencja prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej), oferta jednego podmiotu skierowana do wielu odbiorców (np. mailing, firmowa strona www), wreszcie równoczesna komunikacja wielu jednostek (Usenet, fora dyskusyjne).

Multimedialna forma przekazu. Dzięki zaawansowanym technologiom możliwy jest w Internecie przekaz multimedialny, wykorzystujący tekst, statyczną grafikę, animację, dźwięk, wreszcie prezentacje filmowe i interaktywne (czyli takie, w których użytkownik ma możliwość wpływu na wyświetlaną treść). Bogactwo form sprawia, że możliwości zastosowania Internetu w promocji są naprawdę ogromne, a dzięki multimedialnemu charakterowi przekazy mogą być lepiej zapamiętywane.

Bez kategorii